CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE DIN OFERTA AGENTIEI DE TURISM VEST TRAVEL & VACANCES

Vanzarea pachetelor de servicii turistice din oferta Agentiei de turism VEST TRAVEL & VACANCES se face in urmatoarele conditii:

I. GENERALITATI

1.Agentia de turism Magest Turism organizeaza, in beneficiul turistilor, pachete de servicii turistice, pe care le comercializeaza atat prin unitatile proprii cat si prin agentii de turism revanzatoare.
Prevederile prezentului contract se aplica tuturor turistilor beneficiari ai serviciilor oferite atat de agentia VEST TRAVEL & VACANCES cat si de alte agentii de turism revanzatoare ale acestor pachete de servicii.

2. Agentia de turismVEST TRAVEL & VACANCES ofera spre comercializare pachete de servicii turistice in urmatoarele variante:

2.1 Servicii LA CERERE care se refera la pachetele de servicii turistice si programele solicitate in mod special, la cererea unor clienti si care nu se afla in oferta publicata,caré se comercializeaza prin completarea Bonului de comanda si primirea Confirmarii de servicii . Serviciile la cerere ( pct. 2. 1 ) se comercializeaza pe baza prezentului Contract prin semnarea acestuia de catre ambele parti implicate si prin completarea Bonului de comanda

2.2 Servicii din OFERTA STANDARD, care se refera la pachetele de servicii turistice oferite si/sau puse la dispozitia turistilor prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante. Aceste pachete de servicii sunt comercializate pe baza de VOUCHERE. Serviciile din Oferta standard ( pct. 2. 2 ) atat pentru turismul intern cat si pentru turismul extern se comercializeaza pe baza prezentului Contract, publicat de catre VEST TRAVEL & VACANCES in materialele de prezentare ale ofertei, fara insa a se semna cate un exemplar de Contract de catre fiecare turist. Confirmarea scrisa din partea turistului sau a organizatorului de grup, cu privire la luarea la cunostiinta si acceptarea conditiilor contractuale, inscrisa in mod explicit pe spatele VOUCHER-ului si denumita CONDITII GENERALE DE EFECTUARE A EXCURSIILOR , reprezinta intelegerea partilor pentru incheierea prezentului Contract. VOUCHER-ul indeplineste cumulat functia Biletului de odihna si a Contractului de comercializare .

3.VOUCHER-ul, Confirmarea de servicii precum si oferta standard a agentiei de turism expusa in materialele de prezentare, fac parte integranta din prezentul Contract.

4.Prezentul reprezinta Contractul dintre parti, cu aplicabilitate in toate situatiile stipulate in cuprinsul lor.

II. APARITIA RAPORTURILOR CONTRACTUALE

1.In cazul serviciilor la cerere, acest Contract se considera incheiat in momentul in care solicitantul a completat si semnat Bonul de comanda si a platit agentiei avansul specificat in acest document.

2.Daca prezentul Contract se refera la comercializarea pachetului de servicii din Oferta standard pe baza de VOUCHER, el se considera incheiat odata cu plata unui avans de minim 50% din valoarea totala a pachetului de servicii turistice.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului il constituie serviciile turistice pe care VEST TRAVEL & VACANCES le asigura turistului, in una din variantele specificate la cap.I,pct. 2 , subpunctele 2. 1 si 2. 2.

2.Oricare alte servicii, neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii, sunt in afara prezentului Contract si nu obliga agentia de turism VEST TRAVEL & VACANCES la responsabilitati.

IV . DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI DE TURISM VEST TRAVEL & VACANCES

1. VEST TRAVEL & VACANCES este raspunzatoare de buna indeplinire a obligatiilor asumate prin prezentul Contract. De la prevederile acestui alineat fac exceptie cazurile cand:
a/ neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul Contract se datoreaza turistului;
b/ neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul Contract este atribuita unui tert care nu este parte in Contract, iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevazute sau evitate;
c/ neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin Contract se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism si nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

2.In cazul in care VEST TRAVEL & VACANCES este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale Contractului, aceasta are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii si sa propuna turistului: a/ rezilierea Contractului;
b/ acceptarea noilor conditii ale Contractului adica: sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei tursitice; in cazul in care nu pot fi oferite alternative corespunzatoare turistului sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare,si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

3.VEST TRAVEL & VACANCES nu este raspunzatoare pentru orice paguba sau inconvenient, produs prin intarzierea, inlocuirea mijlocului de transport sau hotel, modificare de traseu sau program, anulare, rezultand din imprejurari dincolo de controlul si vointa agentiei ( exemplu: modificari de orar si itinerarii, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, schimbari intervenite in cazuri de forta majora, ratiuni politice, greve, dezastre, conditii meteorologice ).

4. Agentia VEST TRAVEL & VACANCES poate modifica pretul contractului ( micsorari sau majorari ) numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turism ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

5. Agentia are obligatia sa informeze turistul ,in termen de 2. zile inainte de data de plecare asupra: orarelor de calatorie si, dupa caz, locul ce urmeaza a fi ocupat de turist in mijlocul de transport inclus in contract; denumirea,sediul/adresa, contactele reprezentantei locale a organizatorului ori detailistului; in cazul minorilor neinsotiti de parinti-informatii care sa permita parintilor stabilirea contactului direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

1.Daca turistul reziliaza Contractul conform prevederilor de la cap.IV,pct.2 sau VEST TRAVEL & VACANCES anuleaza calatoria inainte de plecare, turistul are dreptul: a/ sa ceara rambursarea sumelor achitate in virtutea contractului;b/ sa accepte, la acelasi pret, un alt pachet de servicii turistice, de calitate echivalenta sau superioara, propus de agentie;c/ sa accepte un alt pachet de servicii turistice, de calitate inferioara, propus de agentie, cu rambursarea diferentelor de pret;

2.Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment , in parte sau in totalitate,contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila,este obligat sa despagubeasca agentia pentru prejudiciile aduse acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea unitatii de cazare, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii,acestea echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si, incheierea unui nou contract.

3. In cazul in care turistul nu poate sa participle la calatoria turistica , el poate cesiona contractul unui tert care indeplineste conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta agentia cu cel putin 5 zile inainte de plecare.In acet caz, agentia reziliaza contractul cu tursistul care-l cesioneaza si incheie un alt contract cu noul turist. In cazul calatoriilor individuale,transport cu avionul, transferul contractului este posibil numai daca exista aceasta posibilitate aprobata de comapania aeriana.Turistul care cedeaza contractul cat si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata tarifului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazaia acestei cedari.

4. In cazul in care preturile stabilite prin contract sunt majorate cu petse 10 %, turistul poate rezilia contractul,avand dreptul la rambursarea sumelor platite,de catre agentie.

5. Turistul nu poate solicita agentiei de turism despagubiri in cazul in care: a/ anularea calatoriei s-a datorat unui caz de forta majora ( circumstante imprevizibile,independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse,in aceasta nefiind incluse suprarezervarile caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene );
b/ anularea s-a facut datorita faptului ca o ambasada refuza sa acorde viza de intrare turistului sau anularea s-a facut din vina turistului;
c/anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de turisti mentionat in contract, iar agentia a informat tursitul cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea datei de plecare.

6. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei, o parte importanta din serviciile prevazute nu pot fi realizate, turistul va alege una din urmatoarele propuneri ale agentiei de turism, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instintarii: a/ o alternativa corespunzatoare, in vederea continuarii calatoriei, fara majorarea pretului;
b/ restituirea pretului ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei;
c/ transportul de retur, cu despagubirea pentru serviciile neprestate, in cazul in care din motive intemeiate, turistul nu accepta una din variantele propuse.

7. Turistul are obligatia sa se asigure ca este in regula in ceea ce priveste formalitatile de politie, vama si sanatate in timpul calatoriei.Turistul are obligatia ca la imbarcarea in avion sau alt mijloc de transport cu care urmeaza sa afectueze calatoria, sa aiba asupra sa si sa prezinte la controlul autoritatilor pasaportul cu vizele, certificat de vaccinare si polita de asigurare( in tarile unde sunt obligatorii ).

8. Nerespectarea obligatiilor prevazute la pct. 4 de mai sus poate sa duca la imposibilitatea efectuarii excursiei, situatie in care responsabilitatea revine in intregime turistului, agentia de turism fiind in drept sa retina toate sumele incasate de la turist.

9. Datorita situatiei create prin cererile de azil politic sau de ramanerile ilegale in diferite tari, autoritatile tuturor statelor, chiar in prezenta vizei de intrare eliberata de ambasadele acestora in Romania, refuza fara explicatii in anumite situatii sa permita trecerea frontierei. In aceasta situatie, agentia de turism nu are nici o responsabilitate si turistii nu vor putea cere rambursarea pretului pachetului de servicii, chiar daca nu au beneficiat de acesta.

10. In cazul in care este vorba despre VOUCHER-ele pentru turism intern, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv in statiunile de pe Litoral, cazarea incepe la ora 1800 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 1200 a ultimei zile de sejur scrisa pe voucher sau BOT.. Turistul este obligat ca la prezentarea in statiune,sa achite la receptia unitatii de cazare taxele solicitate ( staiune, salubrizare,alte taxe locale ),in caz contrar nu-i vor fi prestate serviciile, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor achitate catre VEST TRAVEL & VACANCES .

11. In toate cazurile turistul este obligat sa prezinte receptiei unitatii de cazare actele de identitate precum si documentul de calatorie eliberat de agentie ( VOUCHER-ul , BOT-ul ) in vederea acordarii serviciilor; sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, mijloace de transport, unitati de alimentatie, in caz contrar urmand sa suporte pagubele produse.

VI. MODALITATI DE PLATA

1. Tariful pachetului de servicii turistice, ce face obiectul prezentului Contract cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul agentiei de turism si TVA. Acest tarif este publicat in cadrul Ofertelor standard ale agentiei sau este inscris in confirmarea serviciilor, in cazul serviciilor la cerere.

2 .Turistul este obligat sa achite agentiei de turism un avans din tariful pachetului de servicii solicitat astfel: a/ In cazul serviciilor la cerere, un procent (50%) asa cum este stabilit in Bonul de comanda si avansul este in intregime NERETURNABIL in situatia in care turistul renunta la Contract din vina sa, indiferent de motive.
b/. In cazul serviciilor din Oferta standard un procent (50%)din tariful variantei de pachet de servicii stabilit in momentul solicitarii si avansul este NERETURNABIL in situatia in care turistul renunta la Contract din vina sa, indiferent de motive.

3. Plata finala a pachetului de servicii turistice se face conform esalonarii prevazute in Bonul de comanda in cazul serviciilor la cerere si conform conditiilor de participare in cazul serviciilor din Oferta standard , urmand ca dupa achitarea integrala sa primeasca VOUCHER-ul.

4. Daca plata finala nu este facuta la termenele stabilite in momentul confirmarii serviciilor, agentia de turism VEST TRAVEL & VACANCES isi rezerva dreptul de a anula rezervarile facute si de a retine avansul, respectiv ratele achitate de catre turist pana la acea data.

VII. ASIGURARI

1. Tariful pachetului de servicii nu include asigurarea medicala pe durata calatoriei. Aceasta se poate achita separat la orice societate de asigurari sau la sediul agentiei de turism VEST TRAVEL & VACANCES in momentul achitarii serviciilor comandate.

2. Turistul este asigurat pentru riscul de faliment a agentiei de turism si repatriere si va fi despagubit pana ce la maximul sumei achitate aferent produsului turistic cumparat. Turistul este asigurat numai dupa plata finala a pretului serviciilor turistice, la Societatea de asigurare R.AI... Facultativ,turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta ,care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. RENUNTARI, PENALIZARI si DESPAGUBIRI

1 In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii, el datoreaza agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
a. Cel putin contravaloarea avansului achitat, indiferent de motivele renuntarii;
b. 50% din valoarea pachetului de servicii la renuntarea cu pana la 30 de zile inaintea plecarii;
c. 70% din valoarea pachetului de servicii la renuntarea cu pana la 14 zile inaintea plecarii;
d. 100% din valoarea pachetului de servicii la renuntarea cu mai putin de 14 zile inaintea plecarii

2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine cu titlul de penalitati toate taxele achitate de VEST TRAVEL & VACANCES prestatorilor directi + 10% din valoarea tarifului total, pentru cheltuieli de operare.

3. Penalitatile echivalente cu tariful contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera. Responsabilitatea pentru actele personale cade in sarcina exclusiva a turistului, agentia de turism neavand nici o responsabilitate in acest sens.

4. Retituirile se vor face in urma cererilor semnate/stamplitae de catre turisti, respective organizatii sindicale, persoane juridice. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespecatre a aobligatiilor din contract.

5. In cazul in care turistul a intrat pe teritoriul statului in care urmeaza sa se desfasoare programul turistic si refuza sa se intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul este obligat sa suporte toate aceste cheltuieli.

6. Turistul are obligatia sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la agentia la care a achitat serviciile turistice, in caz contrar, aceasta cerere nu va fi luata in considerare.

IX. RECLAMATII

1. Turistul este obligat ca, in situatia in care pe parcursul derularii serviciilor turistice apar probleme, sa ia legatura de urgenta cu ghidul sau, in lipsa acestuia, cu agentia de turism, semnaland deficientele aparute. Agentia sau reprezentantul acesteia va incerca remedierea deficientelor aparute pe loc. In situatia in care acest lucru nu este posibil, turistul are obligatia de a intocmi reclamatia in scris, si de a cere confirmarea deficientelor semnalate prin semnatura si stampila din partea prestatorului de servicii direct pe respectiva reclamatie.Reclamatia contra-semnata si stampilata astfel se va depune la sediul agentiei de turism in termen de maxim 5 zile de la incheierea calatoriei. Agentia de turism se obliga sa raspunda in scris turistului, in termen de maxim 30 de zile de la depunerea reclamatiei scrise, stabilind despagubirile care se impun si vinovatii in conditiile prezentului Contract si a Legilor in vigoare.

2. Reclamatiile nedepuse in termenul stabilit si care nu indeplinesc conditiile de la cap. IX, pct. 1 nu se iau in consideratie si nu indreptatesc turistul la nici un fel de despagubiri.

X. CLAUZE SPECIALE

1. Avand in vedere diversitatea prestatorilor directi care concura la realizarea efectiva a pachetelor de servicii turistice, agentia de turism VEST TRAVEL & VACANCES nu este raspunzatoare de modul in care sunt clasificate, pe stele sau categorii, unitatile de cazare, de alimentatie su mijloacele de transport aferente pachetelor de servicii turistice respective. Clasificarea pe stele sau categorii este responsabilitatea exclusiva a autoritatilor din tarile respective, agentia de turism fiind responsabila numai in limitele confirmarii scrise, sosita de la partener sau ale prevederilor contractuale reciproce.

2. Voucher-ul , BOT-ul biletul de excurie, calatorie, dupa caz, programyul turistic, in cazul actiunilor turistice sunt anexe la prezentul contract si fac parte integranta din el.

XI. DISPOZITII FINALE

1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare identice din punct de vedere juridic, cate unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea OG. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari prin Legea nr.63/2001, cu modificarile ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre acesta si daca documentul contine informatiile prevazute de art.10 alin. (2) din OG.nr.107/1999,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.63/2001, cu modificarile ulterioare.